Balladyna – baśniowa tragedia Juliusza Słowackiego

4 września 1809 roku w Krzemieńcu przyszedł na świat Juliusz Słowacki – polski Wieszcz Narodowy, wybitny przedstawiciel epoki romantyzmu, poeta, dramaturg i epistolograf. Twórca filozofii genezyjskiej, w swoich utworach podejmował przede wszystkim uniwersalne tematy egzystencjalne oraz problemy natury narodowowyzwoleńczej. Twórczość Słowackiego cechuje ogromna różnorodność, mistycyzm, bogactwo metafor, plastyczna wrażliwość i …